+30 210 94 84 800
Ελευθερίου Βενιζέλου 128, 17122 Νέα Σμύρνη

Microsoft Azure

20533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | 

AZ-100T01 – Managing Subscriptions and Resources (νέο σεμινάριο) | 19-20 Ιουνίου καθημερινές 18:00-21:30

AZ-100T02 – Implementing and Managing Storage (νέο σεμινάριο) | 24-25 Ιουνίου καθημερινές 18:00-21:30

AZ-100T03 – Deploying and Managing Virtual Machines (νέο σεμινάριο) | 27-28 Ιουνίου καθημερινές 18:00-21:30

AZ-100T04 – Configure and Manage Virtual Networks (νέο σεμινάριο) | 1-2 Ιουλίου καθημερινές 18:00-21:30

AZ-100T05 – Manage Identities (νέο σεμινάριο) | 4-5 Ιουλίου καθημερινές 18:00-21:30

Microsoft Office 365

20347: Enabling and Managing Office 365 | 

MS-100T01-A: Office 365 Management (νέο σεμινάριο) | 20,21,26,27 Μαρτίου 18:00-21:30

MS-100T02-A: Microsoft 365 Tenant & Service Management (νέο σεμινάριο) | 28,29 Μαρτίου 18:00-21:30

MS-100T03-A: Microsoft 365 Identity Management (νέο σεμινάριο) | 1,2,3,4 Απριλίου 18:00-21:30

MS-101T01-A: Microsoft 365 Security Management (νέο σεμινάριο) | 27,28 Μαΐου 18:00-21:30

MS-101T02-A: Microsoft 365 Compliance Management (νέο σεμινάριο) | 30,31 Μαΐου & 3,4 Ιουνίου 18:00-21:30

MS-101T03-A: Microsoft 365 Device Management (νέο σεμινάριο) | 6,7 Ιουνίου 18:00-21:30

Σεμινάρια Development

Σεμινάρια Microsoft Project Custom on demand

55180: Introduction to Microsoft Project 2016: Getting Sterted |

55205: Mastering Microsoft Project 2016 |

Microsoft Project 2016 level I |

Microsoft Project 2016 level II |

Σεμινάρια Microsoft Office εκδόσεις 2010/2013/2016 Custom on demand

Microsoft Word 2010/2013/2016 level I & level II

Microsoft Excel 2010/2013/2016 level I, level II & level III

Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016 level I & level II

Microsoft Outlook 2010/2013/2016 level I & level II

Microsoft Access 2010/2013/2016 level I & level II

 

Επικοινωνείστε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε

Το προσωπικό μας θα ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα σας