+30 210 94 84 800
Ελευθερίου Βενιζέλου 128, 17122 Νέα Σμύρνη

LOGO LAEK OAEDΟ  ΟΑΕΔ παρέχει μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,24%, σε κάθε επιχείρηση του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, τη δυνατότητα επιδότησης της εκπαίδευσης του προσωπικού της

Τι είναι ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24%;

Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24% είναι ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση στον οποίο καταβάλλεται η εργοδοτική εισφορά 0,24%, που αποδίδουν οι εργοδότες για τους υπαλλήλους τους που ασφαλίζουν στο ΙΚΑ. 

Κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το 70% αυτού του πόρου για την κατάρτιση του προσωπικού της και ανταποδοτικά θα της επιστραφεί μέχρι και το 100% του κόστους της εκπαίδευσης.

Βασική προϋπόθεση για την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευόμενοι να ανήκουν στην μισθοδοσία ΙΚΑ της επιχείρησης και η επιχείρηση να έχει το απαιτούμενο ποσό προς αξιοποίηση. 

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ITEC μπορούν να επιδοτηθούν μέσω ΛΑΕΚ 0,24%.

Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιδότησης;

Για να υπολογίσετε το διαθέσιμο πόρο ΛΑΕΚ 0,24% για το τρέχον έτος πολλαπλασιάστε την συνολική ακαθάριστη μικτή μισθοδοσία με το 0,24%. Το ποσό της επιδότησης είναι το 70% του διαθέσιμου πόρου.

Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης εντός του περασμένου έτους ή δεν εξάντλησαν το ποσό που αναλογούσε στο προηγούμενο έτος έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς και χρήσης στο τρέχον έτος ποσού που αντιστοιχεί έως το 70% του διαθέσιμου πόρου. 

Ο πόρος ΛΑΕΚ 0,24% μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για εκπαίδευση.

Κατάθεση αιτήσων και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης

Η αίτηση για την επιδότηση της εκπαίδευσης γίνεται ηλεκτρονικά στο portal του ΛΑΕΚ laek.oaed.gr πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. Η ITEC παρέχει δωρεάν στις επιχειρήσεις την υπηρεσία υποβολής της αίτησης.

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 20/12 του τρέχοντος έτους. 

Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ως προς την υλοποίηση, περιγράφονται αναλυτικά σε σχετική εγκύκλιο που ανακοινώνεται εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους.

Ενημερωθείτε για την εγκύκλιο ΛΑΕΚ 0,24%

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους Συμβούλους εκπαίδευσης της ITEC.

Επικοινωνείστε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση έχετε

Το προσωπικό μας θα ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα σας